> Experiències > Aulas Creativas

Tornar al mapa

Aulas Creativas

0
  Educació, creativitat, innovació, mestres, comunitat, participació

Organització/Grup

Aulas Creativas (P.A.U. Education)

Comunitat autònoma

Catalunya

Nom de l'Experiència Transformadora

Aulas Creativas

Paraules clau

Educació, creativitat, innovació, mestres, comunitat, participació

Resum de l'Experiència

El projecte d'Aulas Creativas neix el novembre de 2012 amb l'objectiu de provocar la reflexió sobre la situació i les metodologies de treball en el àmbit escolar tradicional. Alhora, busca fomentar noves maneres d'entendre i fer l'educació, implicant els diferents membres que composen la comunitat educativa: mestres, alumnes, famílies, ... però també artistes, educador@s socials, associacions, entitats d’educació en el lleure,... amb la finalitat d’intercanviar sabers i maneres de fer que possibilitin una transformació conceptual i metodològica de l’educació actual.

Procès de l'Experiència

P.A.U. Education és una entitat amb molta experiència en el disseny, implementació i avaluació de projectes socio-educatius. Aquest àmbit de treball proporciona un contacte continuo amb la realitat educativa en el conjunt de l’estat espanyol. La necessitat d’impulsar un projecte d’aquestes característiques s’ha anat detectant en els últims anys, en els que el context socio-polític, la manca de resultats educatius favorables i la pèrdua d’autonomia del professorat i els centres educatius, han anat consolidant un concepte d’escola excessivament academicista, mecànic i poc enfocat a fomentar la capacitat crítica i transformadora de les futures generacions.
És per aquest motiu que s’elabora un projecte basat en una metodologia participativa, en el que mestres, artistes, educadors/es, entitats,... col·laboren intercanviant reflexions, propostes, coneixements,... en referència a temàtiques molt diverses vinculades al món educatiu, però sempre partint d’una mirada crítica, innovadora i participativa. Aquests espais d’intercanvi són tant virtuals: www.aulascreativas.net i les xarxes socials, com presencials a través de tallers, espais de diàleg, sessions de treball, etc.

Actor@s/Agents

En l’actualitat en el projecte participen artistes que treballen en àmbits diversos com Hanoch Piven (caricaturista), Miguel Gallardo (dibuixant), Andoni Canela (fotògraf),... mestres d’escoles d’arreu de l’estat, psicòlegs,... però també hi col·laboren entitats com Aflatoun, la FAD, la Plaga o la Fundació Alicia entre altres.

Recursos

La majoria dels recursos del projecte són humans, és a dir, les persones que hi participen i doten de continguts i significat els propi projecte. Alhora també s’empren altres recursos que funcionen com a suport i transmissors de la tasca, com són la pàgina web del projecte i les xarxes socials de manera principal. El projecte no compte en l’actualitat amb cap tipus de finançament extern ni subvenció i es construeix, en gran part, gràcies a la voluntat col·laborativa de les persones implicades.

Transformació

Probablement la part més transformadora del projecte és aquesta necessitat d’entendre l’educació com l’eix vertebrador de tota una societat i que, per tant, és un tema que a tots i totes ens implica i en el que tots i totes ens hi hem de sumar. L’escola ha d’obrir-se a la seva societat però alhora cal que la societat reconegui el paper de l’escola, la capacitat creadora i innovadora dels agents educatiu i s’impliqui i es comprometi amb aquesta.

Altres aspectes

L’ecologia, els drets humans, la ciutadania, la capacitat crítica,... totes elles són temàtiques que, malgrat no formar part dels continguts curriculars a l’escola, hi tenen una forta presència en el seu dia a dia, de manera transversal. Els centres educatius treballen en pro del desenvolupament i acompanyament de les persones que formaran la societat del futur i totes aquestes realitats actuals no els hi són alienes. Des de el projecte es reflexiona i es construeix des de cada una d’aquestes mirades, tal i com es reflecteix en els diferents ‘aules ‘ o espais de la pàgina web.

Aprenentatges i potencialitats

Totes les tasques realitzades tenen associat un procés d’avaluació posterior, que queda registrat en el propi projecte. Tanmateix, en aquests moments s’està implementant un pla de treball intern que permeti el desenvolupament d’una avaluació continua i integral de tots els processos realitzats, no només registrant els resultats obtinguts a partir de les diferents accions, sinó especialment en l’anàlisi del funcionament intern, metodologies emprades, utilització dels recursos,... i que esperem tenir activa i accessible a tothom en els propers mesos.

Avaluació

El projecte s’ha establert objectius tant quantitatius com qualitatius. Cada acció comporta una revisió d’aquests objectius i per tant, aquests resultats intervenen en el disseny i l’estratègia de les futures accions. Igualment, un primer anàlisi en profunditat del projecte es realitzarà quan aquest complexi el seu primer any de posada en marxa (novembre 2013)