> Experiencias > De les realitats properes a altres realitats.

Volver al mapa

De les realitats properes a altres realitats.

0
  -

Organització/Grup

Dones x Dones ( per la Pau).

Comunitat autònoma

Catalunya

Nom de l'Experiència Transformadora

De les realitats properes a altres realitats.

Paraules clau

-

Resum de l'Experiència

• Objectius: facilitar un canvi d’actituds i comportaments entre l’alumnat en relació els problemes del desequilibri entre els països desenvolupats i els anomenats com subdesenvolupats, ja sigui a través de les relacions econòmiques, culturals, i socials.

• Continguts: Analitzar les causes de les desigualtats entre els països: econòmiques, socials, culturals…Reflexionar sobre les repercussions d’aquestes desigualtats en la vida de les persones,( Accés a la salut, a l’educació, drets humans…).Buscar informació sobre els països que treballarem en els documentals :Nicaragua,( documental de” Semillas amargas”; Ghana, documental, llençar, comprar, llençar.)
El treball està dirigit a l’alumnat de C.Superior de primària: 5è i 6è – 10,11.12 anys- Les propostes que vaig presentar a l’alumnat estaven temporalitzades al llarg del curs, en tres trimestres. El primer i segon trimestre, vam treballar les propostes a través del documental : Llençar, comprar, llençar”. Degut la durada del documental el vaig seqüenciar en dues parts, una per a cada trimestre. Pel que fa la motivació, el primer pas és presentar el documental a l’alumnat, fent una breu introducció per tal que vegin la diferència entre un documental i un llargmetratge. Cal assegurar que entenguin aquestes diferències perquè no es perdin en el contingut. Un cop feta la introducció, l’alumnat disposa d’un petit dossier amb informació i qüestions que comentarem. El contingut d’aquest documental permetia treballar el tema del consum responsable i la sostenibilitat pel que la relació: produir, comprar, reciclar, reutilitzar. Pel que fa el segon documental, el vam treballar al tercer trimestre, la metodologia emprada és la mateixa que amb l’anterior. Presento el documental, busquem i situem en un mapa el país del que es parla en el documental i passem al visionat del documental. Prèviament tenia les seqüències on volia aturar-me per tal d’anar comentant alguns dels conceptes que cal que l’alumnat entengui: cultius extensius, sobirania alimentària, multinacionals, recorregut dels aliments i despesa que això comporta, Tipus de monocultius que apareixen al documental i les conseqüències que aquest tipus de sobreexplotació comporta en la vida de les camperoles i camperols. Èxode cap a les ciutats, desplaçaments forçats, cost de la salut de les dones, feminització de la pobresa...
Durant el segon trimestre, coincidint que el 30 de gener és el Dia Escolar per la Pau i la no Violència, vam treballar el tema de la resolució de conflictes, lligat als continguts que treballem als documentals. El treball consistí en un conte :” les formigues”, i com aquestes es barallen per una engruna de pa. Primerament el vam treballar a les tutories de 4t, 5``e i 6è. Després l’alumnat de sisè va il•lustrar el conte, en làmines de D3. Darrera de cada làmina hi havia escrit un paràgraf del conte. Un cop preparat el conte i les imatges, l’alumnat de 6è el va anar a explicar a tot l’alumnat de l’escola.

Procès de l'Experiència

Pel que fa el que m’ha impulsat a treballar en aquestes propostes, no és un tema aïllat sinó que com a mestra coeducadora, intento que l’educació en valors : consum responsable, discriminacions sigui del tipus que sigui, invisibilitat de les dones i nenes, feminització de la pobresa, conflictes armats i no violència, tema compra-venda d’armament..., hi siguin presents en totes las àrees, de manara que pel que fa la metodologia emprada, intento que sigui interdisciplinària. En les matèries que jo no imparteixo, sempre busco la complicitat de companyes-companyes, ja sigui des de l’àrea de música i d’anglès. Per tant pel que fa la participació, una gran majoria del professorat s’acaba implicant en un moment o altre. Per exemple, el DENIP, és una diada on participa tot l’alumnat, en altres diades, busquem la manera d’implicar el professorat i alumnat, segons les propostes elaborades.

Actor@s/Agents

La manera d’implicar les famílies, es a través de les seves filles i fills, quan se’ls demana que aportin informacions, que preguntin a casa sobre alguns dels aspectes que estem treballant... Quan treballàvem el documental Semillas amargas, vaig demanar l’alumnat que demanessin a casa, on compraven habitualment, per tal d’anar potenciant el comerç de proximitat. També des del menjador escolar, s’ha optat pel tema d’aliments Km 0. També estem vinculades com escola, a l’agència 21, i treballem el tema de l’hort escolar. Tot plegat va donant i omplint de coherència els continguts que treballem i sobre tot, va en la línia d’educar persones crítiques i responsable.

Recursos

Pel que fa la qüestió econòmica, sent una activitat en el marc de l’escola, no en tenim cap. Si en algun moment es necessita algunmaterial específic, el facilita el centre mateix. En el cas del treball sobre resolució de conflictes, el recurs a través del es va treballar, va ser amb la tècnica del Kamishibai. El Kamishibai és una tècnica de tradició japonesa que consisteix en un petit teatret de fusta que permet presentar el conte en làmines amb el text al darrera. Per l’alumnat que té més dificultats en l’expressió oral, o bé, que li costa parlar en públic, el fet de tenir el text li dóna més seguretat, confiança i l’ajuda a millorar les dificultats.)

Transformació

La meva intenció es aconseguir mica en mica els objectius esmentats anteriorment, no tant sols entre l’alumnat sinó entre el professorat, i el que és més complex entre les famílies. Aquest és per mi l’objectiu principal i el desenvolupament d’aquest gran objectiu, el duem a terme de fet cada dia, en qualsevol moment que ho permeti i a través de les matèries que considerem més adients segons l’edat de l’alumnat. La part més complicada és aconseguir la implicació de les famílies però precisament per ser la més complicada és la que no perdem de vista.

Altres aspectes

La relació de l’experiència i del treball que duc a terme des del taller visual, està estructurat tal i com he exposat, des de la coeducació, per tant en el treball de cada sessió parlem de tots els aspectes que tenen relació amb el militarisme, els drets humans, l’ecologia, les diferents formes de violència, discriminació...

Aprenentatges i potencialitats

No he recollit cap memòria on reflecteixi els resultats o la valoració de l’experiència. Entre altres motius, la manca de temps. Per tant la valoració és subjectiva. Personalment, la millor manera de valorar l’experiència ha estat observar la participació i motivació de l’alumnat que ha estat força positiva,

Avaluació

Tenint en compte que aquesta experiència forma part de tot un procés, procés que contemplo com a part del currículum, em permet modificar allò que crec que no ha funcionat prou o allò que no ha estat ben enfocat. Per exemple, el contingut del dossier que entrego a l’alumnat, crec que és massa extens pel que fa les qüestions que els plantejo. De cara el curs vinent, el contingut serà més informatiu i amb menys qüestions a contestar per escrit, reforçant la participació i expressió oral.