> Experiències > La Murga, pel dret a un habitatge digne

Tornar al mapa

La Murga, pel dret a un habitatge digne

0
  Aprenentatge Servei, 4art Món, drets humans, habitatge digne, escoltisme, sensibilització, transformació social, Educació per al Desenvolupament.

Organització/Grup

Escoltes Catalans

Comunitat autònoma

Catalunya

Nom de l'Experiència Transformadora

La Murga, pel dret a un habitatge digne

Paraules clau

Aprenentatge Servei, 4art Món, drets humans, habitatge digne, escoltisme, sensibilització, transformació social, Educació per al Desenvolupament.

Resum de l'Experiència

La Murga, pel dret a una habitatge digne, és un projecte d’aprenentatge i servei on joves de diferents procedències conviuen durant uns dies amb col•lectius desafavorits mentre realitzen tasques de rehabilitació en els seus domicilis. És una convivència basada en el respecte mutu, les responsabilitats compartides, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.
El projecte va néixer ara ja fa disset anys a Barcelona i des de l’any passat es desenvolupa també al Casc Antic de Lleida. El projecte s’estableix entorn dos eixos: la inclusió social i la defensa dels drets humans. És per aquest motiu que l’objectiu principal del projecte és donar suport als Serveis Socials, amb una iniciativa que pretén sensibilitzar la societat pel que fa al fenomen de la pobresa i de l’exclusió de diferents col•lectius afectats. I el mitjà que utilitza La Murga per assolir aquest objectiu és la participació en la millora de les condicions d’habitabilitat dels pisos de la població, del centre de les nostres ciutats, que no disposa de recursos suficients per a realitzar les millores.
El projecte està estructurat en dues vessants, la pedagògica i la tècnica, i funciona gràcies a la participació de joves voluntaris de l’associació. Els participants reben formació prèvia en el sector de la cooperació i del Quart Món i durant les accions de servei no només realitzen les tasques de rehabilitació sinó que també mantenen una relació afectiva entre ells i amb els habitants dels domicilis a rehabilitar. L’intercanvi generacional que es produeix amb aquesta experiència és un valor afegit a la vessant tècnica, doncs és molt significativa l’estreta convivència mantinguda entre els i les participants i els habitants dels pisos, que sovint dóna lloc a una relació que es manté al llarg del temps.

Procès de l'Experiència

El projecte compta amb tres fases: formació, execució i sensibilització. En primer lloc, els participants es formen en el sector de la cooperació i sobre les causes de les desigualtats socials i la pobresa. En segon lloc, en la fase d’execució, es realitzen tant tasques de rehabilitació com també es promou la relació interpersonal entre els participants i els habitants dels domicilis a rehabilitar. La tercera fase dels projectes de cooperació és la difusió i sensibilització a partir de l’experiència viscuda.

Actor@s/Agents

Serveis Socials treballen durant tot l’any amb els assistents socials i seleccionen els destinataris de les rehabilitacions d’acord amb la situació socioeconòmica i anímica dels usuaris.

Els destinataris de les rehabilitacions són persones que viuen en habitatges en mal estat i amb necessitat de rehabilitació i, alhora, a les que el contacte amb els joves participants pugui ser beneficiós per a la millora del seu estat anímic, que en molts dels casos és el seu principal problema. A partir d’aquest criteri s’estableix un ordre de prioritat de les actuacions i es pren el compromís de treballar conjuntament amb els i les joves. Aquest és un aspecte clau en el projecte, doncs de l'intercanvi intergeneracional que se'n deriva, participants i destinataris en resulten molt beneficiats. A través de l’estimulació dels joves participants en la implicació personal per una millora en les qualitats de vida dels sectors de població més desfavorits, i de la convivència entre ambdós, s’aconsegueix un altre dels principals objectius, el foment de la cooperació, l’ajuda mútua i la solidaritat per afavorir la integració social d’aquelles persones que estan en situació i/o risc d’exclusió social.


Els i les joves participants del projecte són joves d’entre 15 i 17 anys, vinguts d’arreu de Catalunya, que s’han format en desigualtat i Quart Món. A aquests joves els acompanyen els seus caps (monitors/es), joves d’entre 19 i 25 anys.

Pel que fa a l’allotjament, és important que els/les participants estiguin ubicats al barri on es desenvolupa el projecte per tal d’aproximar-los a la realitat del lloc on desenvolupen la tasca, i que puguin veure i conèixer el quart món des d’un punt de vista molt pròxim. D’aquesta manera, s’intenta que algun equipament municipal del barri ens cedeixi un espai per allotjar-nos durant els dies que duren les accions de rehabilitacions.

Recursos

Els recursos humans voluntaris amb els que comptem per a la realització del projecte són:

- Cap de l’Àrea de Relacions Exteriors: són funcions seves impulsar, mantenir o fomentar les relacions d’EC i la participació dels seus membres i agrupaments en totes els projectes de l’entitat.
- Coordinadores de l’Àrea de Cooperació per al Desenvolupament: són les responsables de tots els projectes que s’engloben dins l’àrea de cooperació. En el present projecte donen un suport directe a l’equip, especialment en la seva vessant pedagògica.
- Equip de la Murga: format per 8 educadors i educadores d’Escoltes Catalans, és el grup que lidera el projecte en totes les seves fases. Tots els seus membres destaquen per la seva trajectòria dins de l’entitat i per el treball continu que porten a terme durant tot l’any en totes les fases del projecte.
- Educadors i educadores dels agrupaments escoltes que participen al projecte.

L’ estructura tècnica d’Escoltes Catalans dóna suport logístic a l’equip en totes les seves fases.

Quan parlem de recursos materials per a realitzar el projecte ens referim a pintura, massilla, guix, estris diversos per a les rehabilitacions, com pinzells, espàtules i també estris de protecció, així com també material fungible per a les activitats de formació.

El projecte rep el suport dels ajuntaments de Barcelona i Lleida respectivament, tot i que amb les actuals retallades, és necessiten altres fonts de finançament.

Transformació

L’augment de la marginalitat social i econòmica, la depressió que provoca en la població, causat per la mancança de mitjans, el difícil accés a una feina o a un habitatge digne, són alguns dels factors que determinen que la població que disposa de menys possibilitats es concentri en determinades zones de les àrees urbanes, fenomen que es dóna en moltes ciutats europees.

Aquestes zones acostumen a ser les més velles i degradades de les ciutats, el que contribueix encara més a l’enfonsament en la pobresa. En aquests nuclis urbans dels països del nord, on resideixen la pobresa i el deteriorament, que responen al nom de Quart Món, els habitatges presenten una degradació progressiva que no pot ser millorada pels seus inquilins, doncs no disposen de mitjans per fer-ho. A més, les condicions de vida generen, en gran mesura, l’aïllament dels seus habitants, que no interaccionen amb altres parts ni amb altres persones de la ciutat, donant lloc a processos d’exclusió social.

L’objectiu principal del projecte és el de promoure l’acció local enfront una problemàtica global per tal de transformar la realitat de moltes famílies.

Volem destacar l’impacte que participar en aquest projecte suposa pels joves voluntaris. L’experiència suposa una posada en pràctica dels conceptes teòrics que han anat treballant durant el curs i els permet entre i comprendre les causes i les conseqüències de les desigualtats.

Altres aspectes

En un context econòmic a on les ajudes destinades a atendre els col•lectius més desafavorits de la nostra societat són escasses, la Murga aporta, des de la seva vessant d’acció comunitària, una col•laboració que pretén anar més enllà de l’assistència, oferint als i les beneficiàries del projecte la possibilitat de participar-hi, tot aconseguint un major impacte en la millora de la seva situació de risc d’exclusió social.

Aprenentatges i potencialitats

El present projecte es destaca d’altres iniciatives pel model de cooperació vivencial que proposa, a través del qual els i les joves participants ho viuen en primera persona i ho incorporen a les seves trajectòries vitals d’aprenentatge. Es tracta d’un mecanisme de generació de ciutadania activa, en el que s’educa als i les participants per a què esdevinguin persones autònomes, responsables i compromeses amb la societat que els envolta.

A més a més, mitjançant les accions de difusió i sensibilització que es realitzen transversalment a l’execució de tot el projecte es fomenten els valors de la solidaritat, la participació ciutadana i l’acció comunitària, elements claus en la construcció d’un món millor.

El treball de sensibilització que porta realitzant l'equip de La Murga des de l'inici del projecte, va donar els seus fruits el 2011, quan a partir de l’experiència en la realització del projecte es van crear dues eines pedagògiques de suport : “Una casa nova”, conte a on s’explica el projecte per a infants de 6 a 11 anys, i el vídeo “La Murga, pel dret a un habitatge digne”, document audiovisual en format de reportatge a través del qual podem endinsar-nos en el projecte, de la mà dels seus protagonistes.

Avaluació

L'equip de la Murga s'encarrega, amb el suport de l'estructura tècnica, de gestionar la part tècnica del projecte i coordinar la part pedagògica juntament amb els caps dels agrupaments participants. D'altra banda, l'equip fa un seguiment, conjuntament amb Serveis Socials, del treball que es fa als habitatge dels usuaris beneficiaris del projecte i, paral•lelament, es fa una avaluació final del projecte amb participants, caps i joves.
Per a fer l'avaluació s'utilitzen indicadors quantitatius, com ara una avaluació tècnica tenint en compte el nombre de participants, el nombre d'usuaris de Serveis Socials que s'han beneficiat del projecte, el nombre de pisos rehabilitats i el nombre d'agrupaments implicats en el projecte, indicadors qualitatius com ara l'evolució dels usuaris de Serveis Socials, l'aprenentatge adquirit pels joves dels agrupaments o l'impacte de les accions de sensibilització.