> Programa

Les inscripcions per a la Trobada estan tancades.

Dies 6, 7 i 8 de desembre de 2013 Hora Dia 6 i 7: 10:00 - 20:00 Dia 8: 10:00 - 14:30 Lloc ALBERG CENTRE ESPLAICarrer Riu Anoia 42-54, 08820
El Prat de Llobregat (Barcelona)

Com arribar? Veure plànol

Divendres 6 desembre:

10:00 a 12.00

Rebuda persones participants

12:00 a 14:00

Benvinguda i Presentació Tobada - Associació Entrepobles

Taula inaugural: "Els reptes de l'educació per a la sostenibilitat de la vida."Alicia García Santos | Jaume Martínez Bonafé

14:00 a 16:00

Dinar i descans

16:00 a 17:30

Presentació Experiències de la 6 a 10 (Simultànies)

6 - Red escuelas rurales por un Mundo Rural Vivo - Castilla-LaMancha
7 - Ecomarcha por el decrecimiento - ruta des de Águila/Murcia a Cuenca/Castilla La Mancha
8 - Pel dret a un habitatge digne, La Murga - Lleida i Barcelona, Catalunya
9 - Tallers de transició per un món habitable per a tots - Catalunya
10 - Xarxa d'escoles públiques actives "Vilamagore Endavant" - Sant Pere de Vilamajor, Catalunya

17:45 a 19:45

Presentació Experiències de la 1 a 5 (Simultànies)

1 - Taula Educació Formal: Competències i educació per al desenvolupament (Catalunya) + Implantación del diploma en Desarrollo Humano Sostenible (Castilla y León) + Xarxa de centres educatius lliures d'armes (Catalunya)
2 - Taula Feminista: De les pròpies realitats a altres realitats (Vilanova i la Geltrú, Catalunya) + Construyendo Feminismos desde el trabajo en red y los afectos (Sevilla, Andalucía)
3 - Taula Horts Urbans: Proyecto Huerto City (Comunidad Valenciana) + Red de huertos urbanos comunitarios (comunidad de Madrid)
4 - Taula Comunitària: Vivir Belén (Valladolid, Castilla y León) + Cal Cases (Santa Maria d'Oló, Catalunya)
5 - Taula Economia Solidària: Comunitat autofinanciera de dones de Vilafranca del Penedès (Catalunya) + Abrimos una ventana al mundo, EkonoMoVida (Comunidad Valenciana)

20.00

Sopar i Teatre Social - GTO La Xixa Teatre

Dissabte 7 desembre:

10:00 a 11.30

Presentació Experièncias de la 6 a 10 (Simultànies)

6 - Red escuelas rurales por un Mundo Rural Vivo - Castilla-LaMancha
7 - Ecomarcha por el decrecimiento - ruta des de Águila/Murcia a Cuenca/Castilla La Mancha
8 - Pel dret a un habitatge digne, La Murga - Lleida i Barcelona, Catalunya
9 - Tallers de transició per un món habitable per a tots - Catalunya
10 - Xarxa d'escoles públiques actives "Vilamagore Endavant" - Sant Pere de Vilamajor, Catalunya

12:00 a 14:00

Presentació Experiències de la 1 a 5 (Simultànies)

1 - Taula Educació Formal: Competències i educació per al desenvolupament (Catalunya) + Implantación del diploma en Desarrollo Humano Sostenible (Castilla y León) + Xarxa de centres educatius lliures d'armes (Catalunya)
2 - Taula Feminista: De les pròpies realitats a altres realitats (Vilanova i la Geltrú, Catalunya) + Construyendo Feminismos desde el trabajo en red y los afectos (Sevilla, Andalucía)
3 - Taula Horts Urbans: Proyecto Huerto City (Comunidad Valenciana) + Red de huertos urbanos comunitarios (comunidad de Madrid)
4 - Taula Comunitària: Vivir Belén (Valladolid, Castilla y León) + Cal Cases (Santa Maria d'Oló, Catalunya)
5 - Taula Economia Solidària: Comunitat autofinanciera de dones de Vilafranca del Penedès (Catalunya) + Abrimos una ventana al mundo, EkonoMoVida (Comunidad Valenciana)

14:00 a 16:00

Dinar i descans

16:00 a 17:30

Experiències educatives de resistència des d'una visió global.

Elements clau per a una educació crítica i transformadora en temps d'incertesa.Oscar Jara

17:45 a 19:45

Visita al Barri de St. Cosme: Experiències educatives de resistència des d'una visió local

Grup d'associats per al treball social, cultural, comunitari i ambiental - GATS

20:00

Sopar i festa

Diumenge 8 desembre:

10:00 a 11:00

Clownclusions. Clowndestino teatro.

11:00 a 13:00

Plenari d'avaluació: Conclusions perspectives per a una educació crítica i transformadora.

13.00 a 13:30

Presentació IV Congreso de Educación – Hegoa

13:30 a 14:30

Tancament de la trobada a càrrec de Programa democracia y transformación global (PDTG), Perú.

Organitza: Entrepobles

Col·laboren: Hegoa, Cala, Córdoba Solidaria, VSF - Justícia Alimentaria Global-, Intered, Grup EpD de la CAONGD, Àrea d'Educació d'Ecologistes en Acció, Edualter, Agenda 21 Escolar BCN, Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, Dones x Dones-Ca la Dona, Societat Catalana d'Educació Ambiental-SCEA, EdPac i Barrinar per a la Sostenibilitat.

Financien: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ajuntament de Barcelona, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

Las inscripciones para el Encuentro están cerradas.

Días 6, 7 y 8 de diciembre de 2013 Hora Dia 6 i 7: 10:00 - 20:00 Dia 8: 10:00 - 14:30 Lugar ALBERGUE CENTRE ESPLAICalle Riu Anoia 42-54, 08820
El Prat de Llobregat (Barcelona)

¿Cómo llegar? Ver plano

Viernes 6 diciembre:

10:00 a 12.00

Recepción participantes

12:00 a 14:00

Bienvenida y Presentación Encuentro – Asociación Entrepueblos

Mesa inaugural: "Los desafíos de la educación para la sostenibilidad de la vida."Alicia García Santos | Jaume Martínez Bonafé

14:00 a 16:00

Comida y descanso

16:00 a 17:30

Presentación Experiencias de la 6 a 10 (Simultáneas)

6 - Red escuelas rurales por un Mundo Rural Vivo - Castilla-La Mancha
7 - Ecomarcha por el decrecimiento - Ruta desde Águilas/Murcia a Cuenca/Castilla-La Mancha
8 - Derecho a una Vivienda digna, La Murga - Lleida y Barcelona, Catalunya
9 - Talleres de transición por un mundo habitable para todos - Catalunya
10 - Red de escuelas públicas activas “Vilamagore Endavant” - Sant Pere de Vilamajor, Catalunya

17:45 a 19:45

Presentación Experiencias de la 1 a 5 (Simultáneas)

1 - Mesa Educación Formal: Competencias y educación para el desarrollo (Catalunya) + Implantación del diploma en Desarrollo Humano Sostenible (Castilla y León) + Red de centros de educación libres de armas (Catalunya)
2 - Mesa Feminista: De las propias realidades a otras realidades (Vilanova i la Geltrú, Catalunya) + Construyendo Feminismos desde el trabajo en red y los afectos (Sevilla, Andalucía)
3 - Mesa Huertos urbanos: Proyecto Huerto City (Comunidad Valenciana) + Red de huertos urbanos Comunitarios (Comunidad de Madrid)
4 - Mesa Comunitaria: Vivir Belén (Valladolid, Castilla y León) + Cal Cases (Santa Maria d’Oló, Catalunya)
5 - Mesa Economía Solidaria: Comunidad autofinanciera de mujeres de Vilafranca del Penedès (Catalunya) + Abrimos una ventana al mundo, EkonoMoVida (Comunidad Valenciana)

20.00

Sopar i Teatre Social - GTO La Xixa Teatre

Sábado 7 diciembre:

10:00 a 11.30

Presentación Experiencias de la 6 a 10 (Simultáneas)

6 - Red escuelas rurales por un Mundo Rural Vivo - Castilla-La Mancha
7 - Ecomarcha por el decrecimiento - Ruta desde Águilas/Murcia a Cuenca/Castilla-La Mancha
8 - Derecho a una Vivienda digna, La Murga - Lleida y Barcelona, Catalunya
9 - Talleres de transición por un mundo habitable para todos - Catalunya
10 - Red de escuelas públicas activas “Vilamagore Endavant” - Sant Pere de Vilamajor, Catalunya

12:00 a 14:00

Presentación Experiencias de la 1 a 5 (Simultáneas)

1 - Mesa Educación Formal: Competencias y educación para el desarrollo (Catalunya) + Implantación del diploma en Desarrollo Humano Sostenible (Castilla y León) + Red de centros de educación libres de armas (Catalunya)
2 - Mesa Feminista: De las propias realidades a otras realidades (Vilanova i la Geltrú, Catalunya) + Construyendo Feminismos desde el trabajo en red y los afectos (Sevilla, Andalucía)
3 - Mesa Huertos urbanos: Proyecto Huerto City (Comunidad Valenciana) + Red de huertos urbanos Comunitarios (Comunidad de Madrid)
4 - Mesa Comunitaria: Vivir Belén (Valladolid, Castilla y León) + Cal Cases (Santa Maria d’Oló, Catalunya)
5 - Mesa Economía Solidaria: Comunidad autofinanciera de mujeres de Vilafranca del Penedès (Catalunya) + Abrimos una ventana al mundo, EkonoMoVida (Comunidad Valenciana)

14:00 a 16:00

Comida y descanso

16:00 a 17:30

Experiencias educativas de resistencia desde una visión global.

Elementos clave para una educación crítica y transformadora en tiempos de incertidumbre.Oscar Jara

17:45 a 19:45

Visita al Barrio de St. Cosme: Experiencias educativas de resistencia desde una visión local

Grup d'associats per al treball social, cultural, comunitari i ambiental - GATS

20:00

Cena y fiesta

Domingo 8 diciembre:

10:00 a 11:00

Clownclusiones. Clowndestino teatro.

11:00 a 13:00

Plenario de evaluación: Conclusiones y perspectivas para una educación crítica y transformadora.

13.00 a 13:30

Presentación IV Congreso de Educación – Hegoa

13:30 a 14:30

Cierre del Encuentro a cargo de Programa democracia y transformación global (PDTG), Perú.

Organiza: Entrepueblos

Colaboran: Hegoa, Cala, Córdoba Solidaria, VSF -Justicia Alimentaria Global-, Intered, Grupo EpD de la CAONGD, Área de Educación de Ecologistas en Acción, Edualter, Agenda 21 Escolar BCN, Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, Dones x Dones-Ca la Dona, Societat Catalana d’Educació Ambiental-SCEA, EdPac y Barrinar per a la Sostenibilitat.

Financian: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ayuntamiento de Barcelona, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

Bilera izen-ematea itxita dago.

Egun 2013ko abenduaren 6tik 8ra Denbora 6tik 7ra: 10:00etatik - 20:00etara 8ra: 10:00etatik - 14:30etara Lekua CENTRE ESPLAI aterpetxeaRiu Anoia kalea 42-54, 08820
El Prat de Llobregat (Bartzelona)

¿Nola heldu? Ikusi mapa

Abenduak 6, ostirala:

10:00etatik a 12.00etara

Harrera

12:00etatik a 14:00etara

Ongi etorria eta Topagunearen aurkezpena – Entrepueblos

Hasierako hitzaldia: "Hezkuntzaren erronkak, bizitza iraungarri baten alde."Alicia García Santos | Jaume Martínez Bonafé

14:00etatik a 16:00etara

Bazkaria eta atsedena

16:00etatik a 17:30etara

Esperientzien aldi bereko aurkezpena, 6.etik 10.era

6 - "Landa-ingurune biziaren aldeko landa eskolen sarea" - Gaztela-Mantxa
7 - Deshazkundearen aldeko eko-ibilaldia, Águilas-etik (Murtzia) Cuencaraino - Gaztela-Mantxa
8 - Etxebizitza duina izateko eskubidea, La Murga - Lleida eta Barcelona, Katalunia
9 - Guztiontzako mundu bizigarri batera bideratzeko lantegiak – Katalunia
10 - Eskola publiko aktiboen “Vilamagore Endavant” sarea - Sant Pere de Vilamajor, Katalunia

17:45etatik a 19:45etara

Esperientzien aldi bereko aurkezpena, 1.etik 5.era

1 - Hezkuntza formalaren mahaia: Gaitasunak eta garapenerako Hezkuntza (Katalunia) + Giza Garapen Iraungarriari buruzko diplomaren ezarpena (Gaztela eta Leon) + Armarik gabeko hezkuntza-guneen sarea (Katalunia)
2 - Mahai feminista: Norberaren errealitatetik abiatuta, beste errealitate batzuk ezagutzea (Vilanova i la Geltrú, Katalunia) + Feminismoa eraikiz, sareko lanean eta afektoetan oinarrituta (Sevilla, Andaluzia)
3 - Hiri baratzeen mahaia: Huerto City proiektua(Valentziako Erkidegoa) + Hiri baratze komunitarioen sarea (Madrilgo Erkidegoa)
4 - Komunitate mahaia: Vivir Belén (Valladolid, Gaztela eta Leon) + Cal Cases (Santa Maria d’Oló, Katalunia)
5 - Elkartasunezko ekonomiaren mahaia: Vilafranca del Penedès-eko auto-finantziazioaren aldeko emakumeen komunitatea (Katalunia) + Abrimos una ventana al mundo, EkonoMoVida (Valentziako Erkidegoa)

20.00etan

Afaria eta antzerki soziala - GTO La Xixa Teatre

Abenduak 7, larunbata:

10:00etatik a 11.30etara

Esperientzien aldi bereko aurkezpena, 6.etik 10.era:

6 - "Landa-ingurune biziaren aldeko landa eskolen sarea" - Gaztela-Mantxa
7 - Deshazkundearen aldeko eko-ibilaldia, Águilas-etik (Murtzia) Cuencaraino - Gaztela-Mantxa
8 - Etxebizitza duina izateko eskubidea, La Murga - Lleida eta Barcelona, Katalunia
9 - Guztiontzako mundu bizigarri batera bideratzeko lantegiak – Katalunia
10 - Eskola publiko aktiboen “Vilamagore Endavant” sarea - Sant Pere de Vilamajor, Katalunia

12:00etatik a 14:00etara

Esperientzien aldi bereko aurkezpena, 1.etik 5.era:

1 - Hezkuntza formalaren mahaia: Gaitasunak eta garapenerako Hezkuntza (Katalunia) + Giza Garapen Iraungarriari buruzko diplomaren ezarpena (Gaztela eta Leon) + Armarik gabeko hezkuntza-guneen sarea (Katalunia)
2 - Mahai feminista: Norberaren errealitatetik abiatuta, beste errealitate batzuk ezagutzea (Vilanova i la Geltrú, Katalunia) + Feminismoa eraikiz, sareko lanean eta afektoetan oinarrituta (Sevilla, Andaluzia)
3 - Hiri baratzeen mahaia: Huerto City proiektua(Valentziako Erkidegoa) + Hiri baratze komunitarioen sarea (Madrilgo Erkidegoa)
4 - Komunitate mahaia: Vivir Belén (Valladolid, Gaztela eta Leon) + Cal Cases (Santa Maria d’Oló, Katalunia)
5 - Elkartasunezko ekonomiaren mahaia: Vilafranca del Penedès-eko auto-finantziazioaren aldeko emakumeen komunitatea (Katalunia) + Abrimos una ventana al mundo, EkonoMoVida (Valentziako Erkidegoa)

14:00etatik a 16:00etara

Bazkaria eta atsedena

16:00etatik a 17:30etara

Erresistentziako hezkuntza-esperientziak, ikuspegi global batean oinarrituta

Ziurgabetasun garaietan hezkuntza kritiko eta transformatzailea garatzeko giltzarriak.Oscar Jara

17:45etatik a 19:45etara

Bisitaldia Sant Cosme auzora: Erresistentziako hezkuntza esperientziak tokiko ikuspegi batetik

Grup d'associats per al treball social, cultural, comunitari i ambienta - GATS

20:00etan

Afaria eta jaia

Abenduak 8, igandea:

10:00etatik a 11:00etara

Clownclusioak: Clowndestino teatro.

11:00etatik a 13:00etara

Partaide guztien ebaluzaio-bilera: Ondorioak eta hezkuntza kritiko eta transformatzailearen nondik norakoak.

13.00etatik a 13:30etara

Hegoarenn IV. Hezkuntza Biltzarraren aurkezpena

13:30etatik a 14:30etara

Topagunearen amaiera, Peruko Programa democracia y transformación global (PDTG) erakundearen eskutik

Antolatzaile: Herriarte (Entrepobles)

Laguntzaileak: Hegoa, Cala, Córdoba Solidaria, VSF -Justicia Alimentaria Global-, Intered, Comisión de Educación de Ecologistas en Acción (Estatuan) eta Edualter, Agenda 21 Escolar, Comisión de Educación de la Confederación Catalana de ONGD, Comisión de Educación de Cala Dona, Societat Catalana d’Educació Ambiental - SCEA, EdPac eta Barrinar per a la Sostenibilitat (tokiko antolakuntza batzordean).

Babesleak: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ayuntamiento de Barcelona, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

As inscricións para o encontro é pechado.

Días 6, 7 y 8 de decembro de 2013 Hora Dia 6 i 7: 10:00 - 20:00 Dia 8: 10:00 - 14:30 Lugar ALBERGUE CENTRE ESPLAICalle Riu Anoia 42-54, 08820
El Prat de Llobregat (Barcelona)

¿Cómo chegar Ver plano

Venres 6 decembro:

10:00 a 12.00

Recepción participantes

12:00 a 14:00

Benvida e Presentación do Encontro – Asociación Entrepobos

Mesa inaugural: "Os desafíos da educación para a sostenibilidade da vida."Alicia García Santos | Jaume Martínez Bonafé

14:00 a 16:00

Xantar e descanso

16:00 a 17:30

Presentación Experiencias de 6 a 10 (Simultáneas)

6 - Rede escolas rurales por un Mundo Rural Vivo - Castilla-La Mancha
7 - Ecomarcha por el Decrecimiento- Ruta dende Águilas/Murcia a Cuenca/Castilla-La Mancha
8 - Derecho a una Vivienda digna, La Murga - Lleida e Barcelona, Catalunya
9 - Obradoiros de transición por un mundo habitable para todos - Catalunya
10 - Rede de escolas públicas activas “Vilamagore Endavant” - Sant Pere de Vilamajor, Catalunya

17:45 a 19:45

Presentación Experiencias da 1 a 5 (Simultáneas)

1 - Mesa Educación Formal: Competencias i educación para o desenvolvemento (Catalunya) + Implantación do diploma en Desenvolvemento Humano Sostible (Castilla y León) + Rede de centros de educación libres de armas (Catalunya)
2 - Mesa Feminista: Das propias realidades a otras realidades (Vilanova i la Geltrú, Catalunya) + Construíndo Feminismos dende o traballo en rede i os afectos (Sevilla, Andalucía)
3 - Mesa Hortas urbanas: Proxecto Huerto City (Comunidad Valenciana) + Rede de hortas urbanas Comunitarias (Comunidad de Madrid)
4 - Mesa Comunitaria: Vivir Belén (Valladolid, Castilla y León) + Cal Cases (Santa Maria d’Oló, Catalunya)
5 - Mesa Economía Solidaria: Comunidade autofinanceira de mulleres de Vilafranca del Penedès (Catalunya) + Abrimos una ventana al mundo, EkonoMoVida (Comunidad Valenciana)

20.00

Cea e Teatro Social - GTO La Xixa Teatre

Sábado 7 decembro:

10:00 a 11.30

Presentación Experiencias da 6 á 10 (Simultáneas)

6 - Rede escolas rurales por un Mundo Rural Vivo - Castilla-La Mancha
7 - Ecomarcha por el Decrecimiento- Ruta dende Águilas/Murcia a Cuenca/Castilla-La Mancha
8 - Derecho a una Vivienda digna, La Murga - Lleida e Barcelona, Catalunya
9 - Obradoiros de transición por un mundo habitable para todos - Catalunya
10 - Rede de escolas públicas activas “Vilamagore Endavant” - Sant Pere de Vilamajor, Catalunya

12:00 a 14:00

Presentación Experiencias da 1 á 5 (Simultáneas)

1 - Mesa Educación Formal: Competencias i educación para o desenvolvemento (Catalunya) + Implantación do diploma en Desenvolvemento Humano Sostible (Castilla y León) + Rede de centros de educación libres de armas (Catalunya)
2 - Mesa Feminista: Das propias realidades a otras realidades (Vilanova i la Geltrú, Catalunya) + Construíndo Feminismos dende o traballo en rede i os afectos (Sevilla, Andalucía)
3 - Mesa Hortas urbanas: Proxecto Huerto City (Comunidad Valenciana) + Rede de hortas urbanas Comunitarias (Comunidad de Madrid)
4 - Mesa Comunitaria: Vivir Belén (Valladolid, Castilla y León) + Cal Cases (Santa Maria d’Oló, Catalunya)
5 - Mesa Economía Solidaria: Comunidade autofinanceira de mulleres de Vilafranca del Penedès (Catalunya) + Abrimos una ventana al mundo, EkonoMoVida (Comunidad Valenciana)

14:00 a 16:00

Xantar e descanso

16:00 a 17:30

Experiencias educativas de resistencia desde unha visión global.

Elementos clave para unha educación crítica e transformadora en tempos de incerteza.Oscar Jara

17:45 a 19:45

Visita ao Barrio de St. Cosme: Experiencias educativas de resistencia dende unha visión local

Grup d'associats per al treball social, cultural, comunitari i ambiental - GATS

20:00

Cea e festa

Domingo 8 decembro:

10:00 a 11:00

Clownclusións. Clowndestino teatro.

11:00 a 13:00

Plenario de avaliación: Conclusións e perspectivas para unha educación crítica e transformadora.

13.00 a 13:30

Presentación IV Congreso de Educación – Hegoa

13:30 a 14:30

Peche do Encontro a cargo de Programa democracia e transformación global (PDTG), Perú.

Organiza: Entrepobos

Colaboran: Hegoa, Cala, Córdoba Solidaria, VSF -Justicia Alimentaria Global-, Intered, Grupo EpD de la CAONGD, Área de Educación de Ecologistas en Acción, Edualter, Agenda 21 Escolar BCN, Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, Dones x Dones-Ca la Dona, Societat Catalana d’Educació Ambiental-SCEA, EdPac y Barrinar per a la Sostenibilitat.

Financian: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ayuntamiento de Barcelona, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo